Ønsker du at leve både grønnere og billigere? Så se med her

biobraendsel billigste fyringsmateriale

alternativ energi og biobrændsel

Opvarmning af din bolig er hidtil den største energisluger i de danske hjem. Vi bruger rundt regnet 40 % af det samlede energiforbrug på at holde vores bolig varm. Men hvad er så den billigste løsning, når huset skal opvarmes? Der er flere forskellige teknologier i spil og det er derfor nærliggende at se på, hvilken løsning, som giver dig den største besparelse.

Danmark er opdelt i to grupper. Den ene gruppe er dem, som har tilslutningspligt og bosat i et område med fjernvarmeforsyning. Den anden gruppe har ikke tilslutningspligt hvilket betyder, at de er bosat i et område uden fjernvarmeforsyning.

Har du ikke tilslutningspligt?

Der er stadig en fjerdel af de danske husstande, der ikke har tilslutningspligt. De har derfor brug for en anden form for opvarmning i form af eksempelvis oliefyr eller biobrændselsfyr, der bl.a. kører på træpiller. Du kan normalt spare mindst halvdelen af dine varmeudgifter ved at vælge et biobrændselsfyr fremfor et oliefyr. Grunden til den store besparelse skyldes at træpiller er meget billigere i indkøb. Foruden dette udnytter fyret varmen meget mere effektivt og dertil kommer også en besparelse.

Kort og godt om biobrændsel

Biobrændsel er en samlet betegnelse for træ, halm, biogas og affald. Der er to væsentlige grunde til at erstatte fossile brændsler med biobrændsel. Dels er det økonomisk rentabelt, og dels er det godt for miljøet. I en familie bolig fyrer du typisk med træ f.eks. i form af brænde, træflis eller træpiller. Investeringen i et biobrændselsfyr kan normalt tjene sig hjem i løbet af 2-4 år. Ønsker du mere information om biobrændsel, så se med her.

Har du tilslutningspligt?

Bor du i et område med tilslutningspligt er fjernvarme den billigste og mest miljøvenlige energikilde. Det er den energiform, som typisk udleder mindst CO2, sammenlignet med elvarme, olie- og naturgasfyr. På samme tid er fjernvarme en meget billig varmeløsning i forhold til olie og gas, fordi der er tale om overskudsvarme fra el-produktioner.

Kort og godt om fjernvarme

En stor del af fjernvarme stammer fra overskud fra el-produktion. Det kan være baseret af strøm fra kraftværker, fra afbrænding af affald samt fra spildvarme fra tung industri. Der er efterhånden også flere og flere fjernvarmeværker, som producerer varme vha. solvarmeanlæg. En fjernvarmeinstallation tjener sig selv hjem i løbet af ca. 5 år (med de nuværende oliepriser) og set i relation til anlæggets levetid, som typisk er 25 år.

About the Author: byg-billigst.dk

Hos byg-billigst.dk arbejder vi på at finde spændende emner til gør det selv manden og boligen generelt. Byg-billigst.dk drives udelukkende af de reklame indtægter som siden generere når du klikker på et af vores links.

You might like

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

eighteen − 16 =